ali.111 پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
کارخانه بیوزیستی ومیحطی
با سلام امروز به تهران وقتی در راه می رفتیم یک بونکر گاز کربنیک دیدم وتعجب کردم .با خود گفتم تهران بزرگترین کارخانه تولید کننده گازکربنیک خاورمیانه است . یا تمام روزها هوا وارونه یا شرایط جوی از نظر زیست محیطی غیر قابل استفاده برای موجودات زنده است چنانچه مدارس و ارگانهای دولتی تعطیل وحتی کسانی راهی بیمارستان ها میکند .با خود گفتم ای کاش کارخانه تقطیر تولید گازکربنیک همچنین گازهای ارزشمند که حتی در کارخانه تقطیر اراک بدست نمی اید تولید کرد..به نظر اینجانب بجای اینکه جبهه گیری کنند از این استقبال کنند.
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مسعود پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۱۲ تير ۱۳۹۳

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >