نرگس پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۱۴ مرداد ۱۳۹۳
یک برنامه ریزی دقیق برای 24 ساعت چگونه است؟
با احتساب شغل و تحصیل و زندگی متاهلی
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • ستایش پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۵ مرداد ۱۳۹۳

    باید ساعات شغل را معین کرد و بیشتروقت را برای تحصیل ودرس انتخاب کرد حدود یک سوم روز را برای اینکار کافیست بقیه ساعات را برای تفریح و خانه داری مصرف کنید

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >