آزاده پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۵ آبان ۱۳۹۳
ارتباط
من دو سال با پسری که قصد ازدواج داشتیم صحبت می کردیم برای آشنایی ولی بعد این مدت ارتباط ما بعد یک دیدار بهم خورد و من بسیار ازین قضیه ناراحتم آیا راه حلی وجود دارد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • هیچ پاسخی وجود ندارد.