بابک پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
جلوگیری از پخش پولک ماهی
در هنگام پاک کردن ماهی ، پولک آن در همه جا پخش می شود چه کنم که این اتفاق نیفتد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • شراره پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    برای پیشگیری از پخش شدن پولک ها به هنگام پاک کردن ماهی، آن را درون ظرف بزرگ و پُر آبی قرار دهید و فلس ها را داخل آب ، از بدن ماهی جدا کنید

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >