سپیده پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بی نمکی حبوبات
در صورت بی نمک شدن حبوبات چه باید کرد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • محسن پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    اگرحبوبات شما بی نمک شد هرگز نمک خشک روی آن نریزید ؛ بلکه مقدار نمک مورد نیاز را در آبجوش حل کنید ، سپس داخل حبوبات پخته بریزید . نمک به همه جای حبوبات می رسد .

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >