نیکی پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
تازگی سوسیس
برای اینکه تشخیص دهیم سوسیسی که خریدیم تازه است یا خیر از چه روشی کمک بگیریم ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • حسنا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    انگشت سبابه خود را بر روی سوسیس فشار دهید. بعد از برداشتن انگشت اگر بر روی سوسیس جای انگشت نماند، سوسیس تازه است در غیر این صورت سوسیس کهنه است .

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >