تکتم پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
خوردن تخم مرغ خام
آیا خوردن تخم مرغ خام صحیح است ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مرجان پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    خطر مسمومیت غذایی تخم مرغهای خام و ناپخته بالاست و بهتر است كه غذاهای حاوی تخم مرغ خام مصرف نشوند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >