روشنک پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
تازگی تخم مرغ
چگونه می توان یك تخم مرغ تازه و كهنه را از یكدیگر تشخیص داد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • کیان پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    اگر یك تخم مرغ تازه را در ظرف آبی قرار دهیم در میان آب غرق می شود و به خاطر تازگیش در آب فرو می رود در حالیكه یك تخم مرغ كهنه و مانده بر سطح آب شناور می ماند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >