مونا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
سن کره زمین
فکر می کنید کره ی زمین چند سال دارد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • احمد پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    کره ی زمین ، مانند کره ی ماه حدود 6|4 (چهار میلیارد و ششصد میلیون سال ) پیش به دنیا آمده است

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >