چنگیز پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
قدیمی ترین بافت شهری
قدیمی ترین بافت شهری کجاست و چند سال قدمت دارد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • راحیل پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    سیلک کاشان در ایران است که قدمت آن به ۱۰ هزار سال پیش بر می گردد و کهن ترین قدمت را در جهان دارد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >