سایه پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
سردترین مکان
سردترین مکان روی زمین کجاست؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مصطفی پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    سردترین منطقه ای که تا به حال دمای آن ثبت شده است منطقه ای به نام وستوک در قطب جنوب است. دمای 89 درجه زیر صفر در این منطقه به ثبت رسیده است.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >