نادر پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
چرخه کامل آب در اقیانوس
چه مدت لازم است تا یک چرخه کامل در آب اقیانوس ها شکل بگیرد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • امیر پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    زمان لازم برای اینکه آب اقیانوسها یک دوره ی کامل در چرخه هیدرولوژیکی بچرخد حدود ۳۰۰۰ سال است

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >