آذر پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
نیش زدن زنبور
زنبور به چه افرادی نیش می زند ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • محدثه پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    چون زنبور از بوی عرق بدش می آید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطر زده باشد خوشش نمی آید به آنها حمله ‌کرده و نیش می زند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >