سانیا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
سرعت رشد مو
موی انسان با چه سرعتی رشد می کند؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مهیا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    موی انسان درسال حدود 6 اینچ رشد می کند.اگر موی شخصی کوتاه نشود معمولا تا حدود کمر او رشد خواهد کرد .موی سر تا زمانی که هر تار مو به این بلندی برسد رشد خواهد کرد و بعد شروع به ریزش می کند و موی جدید در خواهدآمد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >