شیرین پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
ترین های جهان
فکر می کنید که ( ترین های جهان ) کدامند ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  بزرگترین اقیانوس اقیانوسه آرامه

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  بزرگترين خليج جهان مکزيک است

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  بزرگترين دريا ي جهان مديترانه است

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  بزرگترین دریاچه هم خـــــــــــــــــــــزر است

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  بزرگترین دلتا سندرین است

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  بزرگترين مجمع الجزاير دنیا اندونزی می باشد.

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  بزرگترین شبه جزیره عربستان است

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  فلات تبت بزرگترین فلاته

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  آبشار آنجل هم تو ونزوئلا بزرگترین آبشاره

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  بلند ترين سد جهان روگونسکي در تاجيکستان می باشد

  پاسخ جالبی بود
< ۱ ۲ ۳ ۴ >