باران پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
استخوان های بدن انسان
چه تعداد استخوان در بدن انسان وجود دارد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • نیکو پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    دربدن انسان 206 استخوان وجود دارد.علاوه براین تعدادی استخوان های کوچک نیز در بدن وجود داردکه استخوان های غضروفی نامیده می شوند.بعضی از مردم ممکن است استخوان بیشتری داشته باشند چون دنده ی اضافی در بدن انها وجود دارد و بعضی انسان ها ممکن است تعداد کمتری استخوان داشته باشند چون بضی از استخوان های آن ها به هم پیوسته اند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >