مهرگل پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
رنگین کمان
رنگین کمان چگونه شکل می گیرد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • پردیس پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    هنگامی که خورشید در بالای آسمان قرار دارد در این هنگام نور خورشید از میان ابرهای شفاف و بلند ارتفاع سیروس عبورمی کند. وقتی این نور به کریستال های ابر سیروس وارد می شود و از آن عبور می کند درست مثل آن است که از یک منشور عبور کرده است و طیف نوری زیبایی را ایجاد می نماید.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >