بهارک پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
کلسترول خون
میزان بالای كلسترول خون باعث چه رخدادهایی میگردد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • پارسا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    اگر میزان كلسترول خون بالا باشد ، سبب می گردد كه سرخرگها مسدود گردند و این امر باعث كند شدن حركت خون در رگها گردیده و ممكن است آنرا بطور كلی مسدود نماید و باعث حمله قلبی گردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >