شیوا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
دو «بسم الله »
کدام یک از سوره های قرآن دو بسم الله دارد ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • hoda پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    سوره ای که دو «بسم الله » دارد سوره بیست و هفتم قرآن یعنی نمل است که یکی در آغاز و دیگری در آیه 30 آغاز نامهای که حضرت سلیمان به بلقیس ملکه سبأ می نویسد .

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >