الهام پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
قمر
کدام سیاره قمر بیشتری دارند؟ مریخ یا زمین؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • شیرین پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    سیاره مریخ دارای دو قمر به نام های فوبوس و دیموس است در حالی که زمین تنها یک قمر طبیعی دارد که ما آن را به نام ماه می شناسیم.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >